Letters of Appreciation to the participants of the Exhibition Project IN MEMORY OF THE GREAT ARTIST A.P. Kibalnikov, in Saratov

On August, 2013, the Letters of Appreciation to the participants of the Exhibition Project IN MEMORY OF THE GREAT ARTIST A.P. Kibalnikov in Saratov were signed at Department for Culture of Municipality Administration ‘THE CITY OF SARATOV’.

MOSCOW ARTISTS

 • Tatiana Gorelova,
 • Gennadiy Zhivotov,
 • Iraida Markelova,
 • Nataliya Mezhnikova,
 • Stepan Mokrousov,
 • Yelena Stroyeva,
 • Piotr Stronskiy,
 • Margarita Siourina,
 • Yevgeniy Troshev

VOLGOGRAD ARTISTS

 • Gennadiy Bogoslovskiy,
 • Vladimir Dobrynin,
 • Pavel Zlobin,
 • Irina Kalganova,
 • Gennadiy Klionov,
 • Vasiliy Kroutskevich,
 • Alexander Pokatilo,
 • Vladimir Rahleev,
 • Gennadiy Chumichev,
 • Irina Chumicheva,
 • Yuriy Shchetinin